کسب رتبه سوم در حوزه خودرو

در سال 1401، لیزینگ صنعت نفت در مدت دو ماه از فعالیت عملیاتی خود در حوزه خودرو توانست 80 عدد خودرو به کارکنان مجموعه صنعت نفت تخصیص دهد. باتوجه‌ به شرایط آشفته‌بازار خودرو در پایان سال 1401 عملاً تنها لیزینگی در کشور بود که به فعالیت خودرویی پرداخت.

با توجه به اطلاعات سامانه کدال در خصوص شرکتهای لیزینگ، براساس حجم عملیات خودرویی،  لیزینگ صنعت نفت مطابق نمودار فوق رتبه ی سوم صنعت قرار گرفت.

نوشتهٔ پیشین
‎عملیات اجرایی لیزینگ در کشور آلمان
نوشتهٔ بعدی
تاریخچه لیزینگ