قالب فرم های مورد نیاز جهت تشکیل پرونده

فرم شماره 1: درخواست اعطای تسهیلات  

راهنمایی : متقاضی محترم توجه فرمایید با توجه به اینکه فقط یک طرح برای هر متقاضی قابل اعمال می باشد لذا سعی فرمایید طرح متناسب با سطح اعتباری خود را انتخاب فرمایید.

            بسته های انتخابی نیز می بایستی از بسته های تعریف شده در طرح های تسهیلات خرید می بوده که در سامانه واسپاری صنعت نفت آیندگان قابل رویت است.

           اسکن فایل تکمیل شده می بایست در سامانه واسپاری صنعت نفت آیندگان بارگزاری گردد.

 


 

مدیر عامل محترم شرکت واسپاری صنعت نفت آیندگان

با سلام و احترام؛

بدینوسیله گواهی میگردد اینجانب/ شرکت  ………………… فرزند/به شماره ثبت ……………… به شماره ملی/ شناسه ملی …………………  مشغول به کار در شرکت ………………………………………  درخواست استفاده از طرح تسهیلات به شرح زیر را دارم:

نام طرح انتخاب بسته نام و مدل دقیق کالا مبلغ کالا  تامین کننده کالا تعداد
طرح تسهیلات خرید خودرو
طرح تسهیلات خرید لوازم خانگی، اداری، الکترونیکی

ضمنا اینجانب اعلام می دارم که تمامی شرایط، قوانین و مقررات اعطای تسهیلات شرکت واسپاری صنعت نفت آیندگان را مطالعه نموده و با آگاهی تمام نسبت به شرایط تقاضای فوق را درخواست و منتظر نامه جوابیه آن شرکت پیرامون موافقت یا عدم موافقت با درخواست اینجانب و مشروح جزئیات آن خواهم بود.

امضا/مهر متقاضی


 

فرم شماره 2: حکم کارگزینی و کسر از حقوق و تاییدیه اعتباری فرد توسط شرکت مربوطه

راهنمایی: این فرم می بایستی در سربرگ شرکت مربوطه به همراه تاریخ و اندیکاتور پرینت گشته و ممهور و با امضا اسکن گردیده و در سامانه واسپاری صنعت نفت آیندگان بارگزاری شود.

 


مدیر عامل محترم شرکت واسپاری صنعت نفت آیندگان

با سلام و احترام؛

بدینوسیله گواهی میگردد آقای ………………… فرزند ……………… به شماره ملی ………………… در حال حاضر در چهارچوب قرار دادکار با مدت معین در شرکت  ……………………………….    مشغول به کار می باشد.

این گواهی بنا به درخواست نامبرده جهت ضمانت متقاضی نام برده برای استفاده از تسهیلات خرید …………………. صادر گردیده و فاقد هر گونه ارزش قانونی دیگر می باشد. همچنین این شرکت اعلام می دارد مادامیکه شخص نامبرده در این شرکت مشغول به فعالیت می باشد، اقساط اعلام شده از جانب شرکت واسپاری صنعت نفت آیندگان به صورت ماهانه از حقوق ایشان کسر و به حساب آن شرکت واریز می گردد و همچنین می بایست شخص نامبرده قبل از تسویه حساب با این شرکت ، با شرکت واسپاری صنعت نفت آیندگان تسویه حساب نماید.

در ضمن به استحضار می رساند بنا بر درخواست شرکت واسپاری صنعت نفت آیندگان مشخصات فیش حقوقی شخص نامبرده به شرح زیر می باشد:

الف- میزان حقوق پایه ماهانه فرد:                                     ……………………………… ریال

ب- میزان حقوق ماهانه با احتساب مزایا و کارانه و….:                …………………………….. ریال

ج- میزان مبلغ سنوات:                                                  ……………………………….. ریال

این شرکت ضمن این گواهی اعلام می دارد شخص نامبرده مشمول کسر از حقوق به واسطه اقساط از جانب نهاد مالی و یا هر نوع تعاونی و فروشگاه دیگری نبوده و این گواهی تنها گواهی کسر از حقوق صادر شده برای وی می باشد.

گواهی امضایمتقاضی نامبرده نیز مورد تایید شرکت بوده و مطابق نمونه امضای زیر می باشد.

امضای مدیر مالی و اداری شرکت                                                   نمونه امضای متقاضی                                                         مهر شرکت


فرم شماره 3: قرار داد فروش اقساطی

راهنمایی : پس از بارگزای فاکتور رسمی توسط خریدار،  شرکت واسپاری صنعت نفت آیندگان قرارداد را تعبیه نموده و توسط سامانه وب یا پیامرسان واسپاری صنعت نفت آیندگان برای متقاضی بارگزاری خواهد شد تا متقاضی آن را پرینت گرفته و امضا نماید و سپس اسکن قرارداد تکمیل شده را برای واسپاری صنعت نفت از طریق پیام رسان یا سامانه ارسال نماید.

نوشتهٔ پیشین
مراحل اخذ تسهیلات
نوشتهٔ بعدی
مروری بر صنعت لیزینگ در ایران و صندوق نفت