اعطای تسهیلات ویژه برای کالای دیجیتال و خودرو

اعطای تسهیلات ویژه برای کالای دیجیتال و خودرو

اعطای تسهیلات ویژه کالای دیجیتال

اعطای تسهیلات تا سقف 50 میلیون تومان، با اقساط 3 ماهه

مراحل:

  • مراجعه متقاضی به فروشگاه اینترنتی دیجی لیز
  • اعتبارسنجی متقاضی
  • انتخاب کالاهای مورد نیاز توسط متقاضی
  • دریافت و آپلود مدارک و اسناد موردنیاز
  • تائید مدارک و اسناد توسط شرکت لیزینگ صنعت نفت
  • ارسال کالا ظرف 48 ساعت بعد از تائید مدارک

اعطای تسهیلات ویژه برای کالای دیجیتال و خودرو

اعطای تسهیلات ویژه خودرو

تاسقف 50 درصد قیمت خودرو ،با اقساط 36 ماهه

مراحل:

  • مراجعه متقاضی به سایت لیزینگ صنعت نفت
  • اعتبارسنجی متقاضی
  • انتخاب خودرو مورد نیاز توسط متقاضی
  • دریافت و آپلود مدارک و اسناد موردنیاز
  • تائید مدارک و اسناد توسط شرکت لیزینگ صنعت نفت
نوشتهٔ پیشین
مروری بر صنعت لیزینگ در ایران و صندوق نفت
نوشتهٔ بعدی
تحلیلی از گزارش جهانی لیزینگ 2021